lørdag 29. august 2009

Traktor....................Ein traktor er eit motorisert køyrety som for det meste vert nytta til jordbruksaktivitet i moderne landbruk. Sjølve ordet «traktor» kjem frå latin og tyder «trekkraft». I Noreg vart motorredskapen kalla motorplog i byrjinga, og omgrepet traktor vart fyst teke i bruk på 1920-talet.

Når det er sagt er i grunnen traktor skitartige greier. All moro ein kan drage ut av denne jernklumpen er heilt fantastisk. Utstyret er vel ikkje det ein kan definere som moderne og "Up to Date", men eg bryr meg ikkje. Lissjerauden og 640'en er gode kompisar anten som bruksgjenstandar eller i terapeutisk samanhang når dagane vert tunge og grå. Og Rapiden frå 62 ristar liv i meg så tennene skranglar som kastanjettar i sommarstida når graset er høgt og arbeidsmoralen låg.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar